Support Home > תמונות וסרטוני וידאו > ספריית תמונות בחינם של Pexels

ספריית תמונות בחינם של Pexels

בלוקים מסוימים של Jetpack הקשורים לתמונות משולבים בתוך ספריית התמונות בחינם, בחסות Pexels. Pexels כולל ספרייה של יותר מ-40,000 תמונות מקסימות ללא זכויות יוצרים לשימוש באתר שלך.

הערה חשובה: כל התמונות שייובאו לספריית המדיה שלך באמצעות ספריית תמונות בחינם ייכללו במגבלת האחסון של השרת שלך. יש להתייעץ עם צוות שירות הלקוחות של המארח לגבי שאלות או חששות בנושא זה.

בלוקים של תמונות Jetpack המשולבים עם Pexels

אפשר להשתמש ב-Pexels בבלוקים רבים ושונים. האפשרות תהיה זמינה בעת השימוש בבלוק 'תמונה', בבלוק 'גלריה' ובהגדרות 'תמונה מרכזית' הזמינות באתר WordPress שלך. אפשר גם להשתמש ב-Pexels עם בלוק מצגת Jetpack, בלוק הגלריה הפרושה או בלוק השוואת תמונות. המצגת בהמשך מדגימה איך להוסיף תמונות Pexels לבלוק המצגת באופן ספציפי, אך השיטה זהה גם בכל הבלוקים האחרים:

הוספת תמונות Pexels ישירות לספריית המדיה

אפשר גם להוסיף תמונות מ-Pexels באופן ישיר לספריית המדיה שלך. עם זאת, יש לבצע זאת ב-WordPress.com. אין אפשרות לעשות זאת בתוך WP Admin. כך אפשר לעשות זאת:

  1. יש לוודא שהאתר שלך מחובר כראוי אל Jetpack.
  2. יש לעבור אל האתר שלך ב-WordPress.com באמצעות הקישור 'האתרים שלי' בפינה הימנית העליונה.
  3. יש ללחוץ על 'מדיה' ולאחר מכן ללחוץ על סמל התמונה הקטן. שם יש לבחור באפשרות 'תמונות בחינם של Pexels'.
  4. משם אפשר להוסיף תמונות בחינם מ-Pexels ישירות לספריית המדיה שלך.

אזכור הצלם

למען נוחיותך ואזכור הולם של הצלם, הצלם של כל תמונה מוזכר באופן אוטומטי בכיתוב. עם זאת, אין צורך להשאיר אזכור זה באתר שלך אם אינך רוצה בכך.

שינוי ממדים של תמונה

עדיף לבדוק במסמכי ערכת העיצוב מהם ממדי התמונה האידיאליים לתמונות המשמשות במקומות שונים באתר שלך. במקרה הצורך, אפשר לשנות את ממדי התמונה באופן ישיר בספריית המדיה או בעזרת כלי עריכה אחר, כגון PicMonkey, ‏Canva,‏ Pixlr או Photopea.

  • תוכן עניינים