Support Home > WordPress.com Stats > סטטיסטיקות נעלמות ומידע על פתרון בעיות

סטטיסטיקות נעלמות ומידע על פתרון בעיות

נעלמו לך הסטטיסטיקות? אפס עוקבים וחברים רשומים? אל דאגה, אנחנו יכולים לעזור!

עם Jetpack, המידע הסטטיסטי שלך מחובר למזהה בלוג ייחודי. לפעמים, אם בעת החיבור ל- Jetpack השתמשת באתר פיתוח או בכתובת URL שונה, ניתוק או חיבור מחדש עשויים להוביל ליצירת מזהה חדש. כאשר זה קורה, ייתכן שזה ייראה כאילו הסטטיסטיקות ו/או העוקבים שלך נעלמו.

אם זה מה שקרה לך, אל דאגה! הסטטיסטיקות והעוקבים שלך במקום בטוח, כל שנדרש לעשות הוא לחבר אותם מחדש למזהה הבלוג המעודכן שלך.

בעת יצירת קשר, אנא ספק את המידע הבא, במידה וישנו:

  • כתובת ה-URL  הנוכחית של האתר.
  • כתובת פיתוח קודמת או תיקיית משנה/ כתובת URL משנית.
  • שם המשתמש ב- WordPress.com שהיה בשימוש בעת חיבור Jetpack ל- WordPress.com

עם המידע הזה, נוכל לחבר אותך מחדש עם הסטטיסטיקה והעוקבים שלך.