Support Home > Utilities > מוניטור

מוניטור

המוניטור של Jetpack מאפשר לשמור על כרטיסיות באתר שלך, וליידע אותך ברגע שמתגלה השבתה.

מרגע הפעלת המוניטור, אחר השרתים שלנו יחל בבדיקת האתר שלך כל חמש דקות. אם נראה שמשהו השתבש, נשלח הודעת אימייל לחשבון ה- WordPress.com אליו מחובר Jetpack.

אם ברצונך להוסיף פרמטרים לפילטר המיילים שלך, כדי לוודא שהתראות המייל שלנו לא יישלחו לספאם, כל המיילים שלנו נשלחים מהכתובת no-reply@jetpack.me, ומכילים אחת משורות הנושא הבאות:

[Jetpack Monitor] Bad news — your site http://jetpack.me is down!
 [Jetpack Monitor] Bad news — your site http://jetpack.me is still down!
 [Jetpack Monitor] Good news — your site http://jetpack.me is back up!

ההודעה הראשונה תישלח כאשר אובחנה השבתה בפעם הראשונה. ההודעה השנייה תגיע במידה והאתר עדיין מושבת אחרי שעה, וההודעה השלישית- כאשר נראה שהאתר חזר לאויר.

אם האתר שלך עובד כרגיל, ובכל זאת מגיעות הודעות על השבתה:

יש לוודא ששירות האירוח שלך אינו חוסם את סוכן הניטור שלנו! הסוכן שאנו שולחים יחד עם בקשת ה- HEAD אמור להיות jetmon/1.0 (Jetpack Site Uptime Monitor by WordPress.com) אם המוניטור עדיין אינו עובד כראוי, יש ליצור קשר עם מרכז התמיכה שלנו.

הכל מותקן כראוי. למה בכל זאת מגיעות אלי התראות השבתה?

ייתכן שהאתר שלך נטען לאט. אם לאחר 10 שניות שבהן המוניטור של Jetpack  בודק את האתר, הדף עדיין אינו נטען, האתר אינו נגיש. תופעת הטעינה האיטית עשויה לקרות כאשר האירוח ורוחב הפס משותפים עם אתרים אחרים, או כאשר ישנם מקורות רבים הנטענים בדף מסוים.

  • תוכן עניינים